Serwis www.mnw.art.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej informacji nt. polityki cookies

Działalność naukowa

Zespół pracowników merytorycznych MNW liczy 147 osób. Są to historycy sztuki, archeolodzy, orientaliści, archiwiści i bibliotekarze opiekujący się zbiorami, łączący opracowywanie i udostępnianie zbiorów z działalnością naukową. Jej efektem są nie tylko wystawy czasowe organizowane w MNW i w innych ośrodkach, lecz także wystąpienia oraz liczne publikacje. Pracownicy merytoryczni biorą udział w specjalistycznych sesjach naukowych w kraju i za granicą, a także przygotowują wykłady i referaty przeznaczone dla szerszej publiczności. Prowadzą zajęcia dla studentów różnych kierunków oraz opiekują się praktykantami na stażach. Są autorami książek, licznych artykułów, zarówno specjalistycznych, jak i popularnonaukowych. Publikowane w katalogach wystaw hasła dotyczące dzieł sztuki ze zbiorów MNW są wynikiem wnikliwych badań prowadzonych nad zbiorami.


Kolegium Kuratorów


Kolegium Kuratorów, działające na podstawie zapisów zawartych w Statucie Muzeum Narodowego w Warszawie, jest ciałem doradczym Dyrektora, wypowiadającym się na temat działalności merytorycznej Muzeum. W roku 2012 do kluczowych kwestii dyskutowanych na spotkaniach Kolegium należały propozycje i działania merytoryczne związane z obchodami 150-lecia istnienia Muzeum (wystawy, wykłady, programy edukacyjne, projekty konserwatorskie etc.). Kuratorzy przedstawili także koncepcje i projekty nowych aranżacji galerii stałych Muzeum. Na spotkaniach Kolegium prezentowano uwagi i postulaty dotyczące zadań statutowych instytucji — dyskutowano o kwestiach regulaminu wypożyczania muzealiów, trybie wykonywania kwerend, poszerzania zbiorów o depozyty i zakupy. Wiele uwagi poświęcono także problematyce związanej z informowaniem społeczeństwa o merytorycznych dokonaniach Muzeum, prezentując oczekiwania dotyczące strony internetowej i Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie. W związku z inauguracją Jubileuszu 150-lecia MNW w maju rozpoczął się cykl cotygodniowych wykładów jubileuszowych „Jak powstawało Muzeum i jego zbiory”, prowadzonych przez pracowników MNW. Do końca 2012 roku odbyły się 32 wykłady. 29 maja miała miejsce debata Przyszłość Biennale Plakatu poprowadzona przez Piotra Rypsona z udziałem wybitnych grafików oraz przedstawicieli środowiska projektantów graficznych (STGU, Fundacja Bęc Zmiana, magazyn „2+3 D”). Muzeum Narodowe w Warszawie było współorganizatorem międzynarodowej jubileuszowej konferencji naukowej Józef Ignacy Kraszewski 1812–2012. Pisarz — Myśliciel — Autorytet (Warszawa, Białystok, Romanów, 14–16 listopada) oraz organizatorem spotkania z artystą holenderskim Willemem de Rooijem Ptaki, pióra, twarze — czyli o tolerancji i nietolerancji w mentalności współczesnego Europejczyka (17 listopada), będącego okazją do poznania napięć i sprzeczności pomiędzy praktyką muzealniczą, dyskursem historii sztuki i ideologiami współczesnej sztuki.