Aktualności

Żegnamy Hannę Benesz

16-05-2019
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Hanny Benesz – wieloletniej kustosz malarstwa niderlandzkiego i flamandzkiego w Muzeum Narodowym w Warszawie, kuratorki licznych wystaw sztuki dawnej i autorki licznych publikacji z tego zakresu.
 
W maju 2017 r. Hanna Benesz została odznaczona orderem Oranje-Nassau V klasy, nadanym przez króla Niderlandów Wilhelma Aleksandra. Uhonorowano Ją za badania naukowe nad malarstwem niderlandzkim, holenderskim i flamandzkim, w tym za monumentalny katalog zbiorów tego malarstwa w kolekcji MNW – Early Netherlandish, Dutch, Flemish and Belgian Paintings 1494–1983. Za tę publikację w 2016 r. Muzeum Narodowe w Warszawie otrzymało nagrodę w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla w kategorii „Publikacje”.
 
Odejście Hanny Benesz jest nieodżałowaną stratą dla przyjaciół, kolegów i współpracowników z Muzeum Narodowego w Warszawie.