Aktualności

„Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria / Journal of the National Museum in Warsaw. New Series” 2018, 7(43)

10-06-2019
Polecamy Państwu lekturę kolejnego, siódmego już numeru „Rocznika Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria / Journal of the National Museum in Warsaw. New Series”. Wśród tekstów związanych z historią placówki oraz dotyczących jej zbiorów znalazł się blok artykułów poświęconych sztuce dawnej:  Matthiasa Wenigera (Bayerisches Nationalmuseum, Monachium) o średniowiecznych Pietach, Stephana Kemperdicka (Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie) o XV-wiecznej tablicy z Trójcą Świętą oraz Nicoli Spinosy (Museo di Capodimonte, Neapol) o barokowych obrazach neapolitańskich.